מצלמת רוורס עם מסך לרכב

מצלמת רוורס עם מסך לרכב

מצלמת רוורס עם מסך לרכב
מצלמת רוורס חדשה עם מסך הנדלק בעת מעבר הילוך הרכב למצב רוורס.
המצלמה מקרינה על גבי המסך את הנסיעה לאחור ובכך עוזרת לנהג לנסוע לאחור.