מובילאיי

מובילאיי

מובילאיימערכת בטיחות לרכב מובילאיי הינה מערכת הבטיחות המובילה בעולם והוכיחה את יעילותה לאורך השנים.בעת רכישת מובילאיי, ניתנת זכאות להנחה בסך 1500 ש”ח באגרת הרישוי לפי נוהל 151 במשרד התחבורה.