מראה פנורמית לרכב

מראה פנורמית לרכב

מראה פנורמית לרכב
מראות פנורמיות מאפשרות לקבל שדה ראייה רחב במקומות שבהם שדה הראייה בלעדיהן מוגבל ומצומצם מאוד.
המראה הפנורמית לרכב היא מראה קמורה המספקת זווית ראיה רחבה יותר מהמראה המקורית.