מערכת למניעת שכחת ילדים

מערכת למניעת שכחת ילדים

מערכת למניעת שכחת ילדים
מכשיר למניעת שכחת ילדים ברכב התואם לפי תקנת תעבורה 83ד המחייב התקנת מערכת נגד שכחת ילדים ברכב.
מערכת טיפי פד הינה ההמלצה הטובה ביותר למערכת נגד שכחת ילדים.